RomaniaExplorer Home  ¦  Parteneri  ¦  Oferte speciale  ¦  Turism extern  ¦  Harta Romaniei ¦  Contact

Rezervând online 

puteţi economisi până la  60% 

Plata la hotel

Fără taxe de rezervare

Sigur şi rapid

 Condiţii de rezervare
Intrebări frecvente

 

Hoteluri în BUCOVINA

 

 

Hoteluri în apropierea aeroporturilor 

Manastiri din BUCOVINA

Manastirea Dragomirna, judetul Suceava

 

Manastirea DRAGOMIRNA

 

O expresie a evolutiei spiritualitătii româneşti, a dragostei de frumos a oamenilor de pe aceste meleaguri, elegantă, sobră şi construită într-un stil original, manastirea Dragomirna se află la 12 km de Suceava.

In 1857, Petru Şchiopul dăruieşte moşia Dragomirna ostaşului Ilie Crimca, fiul negustorului sucevean Ioan Crimca şi al Cristinei. Ilie Crimca îmbracă haina monahală la mănăstirea Putna. Devine monahul Atanasie iar in 1588 este numit arhimandrit şi egumen la Manastirea Galata. In 1600 este numit episcop de Rădăuţi, apoi episcop de Roman, in 1605. Incepând din 1607 până în 1629 păstoreşte Mitropolia Moldovei şi a Sucevei. Moare în 1631.

Ajutat de rudele sale Lupu şi Simion Stroici, Atanasie Crimca construieşte în 1602, la moşia sa Dragomireşti,o biserică mică numită “ a Schitului”. In prezent se află în curtea mănăstirii..

Este zidită din piatră şi cărămidă smălţuită. Are dimensiuni reduse: 10,5m. lungime, 4,88m. lăţime şi 10,76m. inălţime. Din pridvor se trece în naos. In jurul ei s-au aşezat primii căalugări.

 

Manastirea Dragomirna are hramul sfinţilor Enoh, Ilie şi Ioan Botezatorul. A fost terminată în 1609 şi sfinţită la sărbătoarea Pogorârea SfântuluiDuh.

Biserica are 42m inălţime şi 9,60m lăţime, fiind foarte îngustă dar fiind cea mai inaltă din Moldova. Planul este dreptunghiular alungit, cu o singură absidă poligonală spre apus.

 

Manastirea Dragomirna este înconjurată de ziduri de apărare şi de turnuri înalte dându-i aspectul unui castel medieval.

 Manastirea Dragomirna, judetul Suceava - Intrarea

Turnul porţii (22,8m) se sprijină pe două contraforturi, încadrând deschiderea gangului intrării, suprapuse de pisanie şi stema Moldovei.

Brâul încadrează Capul de Bour.

Ca o funie impletită in trei, brâul torsadă încinge clădirea pe mijloc împărţind faţadele în două registre. Este semnul unităţii de neam si credinţă.

 

Incepând cu biserica de la Dragomirna, brâul devine un element utilizat în arhitectura moldavă, amintind de Sfânta Treime sau cele trei virtuţi creştine: credinţa, nădejdea şi dragostea.

 

Turla – ca o emblemă, de formă octogonală,aşezată pe trei baze,cea de jos pătrată şi celelalte două stelate în 12 colţuri.

Patru din feţele octogonului au câte o fereastră cu ancadrament gotic; celelalte patru feţe fiind sprijinite de câte un contrafort.

Acoperişul are forma de clopot.

7 trepte duc în pridvorul bisericii; apoi alte 7 duc până la altar. Cifra 7 simbolizează perfecţiunea şi împlinirea.

Pridvorul: poligonal cu absida cu trei ferestre; bolta este o semicalotă sferică, o broderie de nervuri cu intretăieri marcate de plăci decorate cu motive florale şi geometrice.

Portalul are un ancadrament dreptunghiular închis cu o uşă de fier ferecată prin care se trece în pronaos.

Pronaosul: cu 4 trepte deasupra nivelului pridvorului luminat de 4 ferestre mici având acelaşi motiv al brâului împletit.

Bolta – din două calote inegale, fiecare fiind impărţită în 8 fragmrnte de arce încrucişate, având la mijloc rozete în relief plan. Aici se află mormântul mitropolitului Anastasie, acoperit cu o piatră simplă, fără inscripţie, ridicată cam cu 20cm. de la nivelul pardoselii. Este despărţit de naos de o triplă arcadă sprijinită pe stâlpi: doi in torsadă şi doi octogonali pe baza patrată.

Naosul: - este dominat de turla Pantocratorului, se îngustează succesiv cu două rânduri de arce, care formează la bază 4 pandative cu cei patru Evanghelişti.

Altarul: - elementul principalal edificiului are un plus de 40cm. faţă de naos. Lărgimea altarului se reduce treptat,iar absida propriu-zisă este prelungită,acoperită cu o jumătate din calota elipsoidală.

Stranele actuale datează din 1976.

Iconostasul, cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului este făcută în 2002, la fel şi baldachinul ce adăposteşte moaştele Sf. Mucenic Iacob Perşul, aduse la Dragomirna in 1697.

Catapeteasma din lemn a fost adusă de la Mănăstirea Solca.

Între turnul arhimandritului şi turnul clopotniţă se află vechea egumenie.

Chiliile se află în curte în partea vestică.

Peste două rânduri de beciuri boltite se află sala gotică, folosită ca : stareţie, şcoala de miniatură, biserică de iarnă, trapeză. Astăzi ea adăposteşte muzeul Manastirii Dragomirna:

 • manuscrise
 • cărţi bisericeşti
 • ferecături argintate ale lui Grigore Moisiu, primul meşter moldovean care îşi imprimă marca şi numele pe operele realizate.
 • texte religioase şi miniaturi
 • obiecte de cult bisericesc cu valoare artistică ( învelitoare pentru vase sfinte, o Biblie, un Epitaf, un Tetraevangheliar pe pergament decorat cu icoane, două Liturghiere şi o lustră de cristal donată de împărăteasa Ecaterina II a Rusiei).

 

Pictura :

 • realizată de 4 pictori: popa Crăciun, Matieş, popa Ignat şi  Gligorie.
 • se remarcă două stiluri:

unul monumental, cu desen elegant,

unul apropiat de miniatură, în portrete.

 • picturile se desfăşoară în perfect acord cu canoanele Bisericii Ortodoxe.
 • are un caracter narativ, descompusă pe secvenţe asemenea unei istorii în imagini, tablourile din scena Răstignirii:

Tragerea hainelor la sorţi

Mântuitorul cu oţet

Răstignirea Domnului între tâlhari

Maica Domnului cu mironositele

Sf. Ioan tânguindu-se la picioarele Crucii

Iosif din Arimateia cerând trupul de la Pilat

Coborârea de pe Cruce

Maica Domnului, Iosif,Nicodim,Sf. Ioan şi 2 femei mironosite plângând

Ungerea trupului lui Iisus.

 • Scene ale Noului Testament se află pe pereţii naosului: spre nord (Iisus la Pilat, Învierea, Ruga ş.a.), spre sud (Minunile, Botezul, Răstignirea)
 • Turla, ce pare a fi atârnată de înaltul cerului,are pereţii pictaţi cu liturghia îngerească şi ordinele ierarhiei cereşti – serafimii, îngerii, profeţii, apostolii.
 • Registrul inferior este dedicat sfinţilor militari, în glajurile ferestrelor sunt pictaţi sfinţi puternici ca: Antonie, Daniil, Teodosie etc., iar în acoladă serafimi.
 • În arcurile din bolta altarului frizele de medalioane reprezintă figuri de ierarhi, pustnici, prooroci, apostoli şi arhangheli.
 • În bolta absidei principale este pictată scena Înălţării – o frescă desfăşurată pe mai multe planuri.
 • De-o parte şi de alta a gangului,la intrare se află două picturi mai noi: Maica Domnului cu Sfinţii Arhangheli şi Sfânta Treime la stejarul din Mamvri.

 

Manastirea Dragomirna este o  mărturie a inovaţiilor aduse în arhitectura moldovenească: structura îngustă şi alungită, absida poligonală în V, decoraţiunile turlei de influenţă pur românească, înălţarea graduală a camerelor începând cu pridvorul şi mergând spre altar, o bogată reţea de nervuri colorate în roşu, albastru şi auriu încărcate cu linii, sculpturi din loc în loc, frescele cu o valoare documentară prezentând elemente populare şi costume ale epocii.

 

  

Manastirea Dragomirna

  

BUCOVINA
Obiective turistice

  

 • Cetatea Sucevei

Obiective turistice Bucovina, judetul Suceava, Cetatea Sucevei

Martor tăcut al istoriei, Curtea Domnească de la Suceava a fost, începând cu domnia lui Petru Muşat, întemeietorul său, principalul ansamblu arhitectonic cu rol defensiv al Ţării Moldovei.

  

Manastirea Humor

Aflată la 15 km de Gura Humorului, această bijuterie a arhitecturii religioase din zonă impresionează şi astăzi prin pridvorul larg şi prin pictura exterioară de o valoare excepţională.
Mai mult despre Manastirea Humor »  

  

 • Pietrele Doamnei

Obiective turistice Bucovina, Pietrele Doamnei

Loc de legendă, altitudine de 1.647m, rezervaţie naturală sau pur şi simplu frumseţea naturii...

  

Obiective turistice Bucovina, Manastirea Voronet, Albastru de Voronet, detaliu pictura exterioara

Cel mai frumos dintre ansamblurile monahale ale Moldovei, Manastirea Voronet, a fost ctitorită în 1488 de către Ştefan cel Mare pentru Daniil Sihastrul, cunoscut sfetnic al său. Insă pictura care i-a adus celebritatea a fost realizată abia în 1547.
Mai mult despre Manastirea Voronet »

 

Copyright © RomaniaExplorer

cauciucuridirect.ro